Floral Set – 920,000đ

Jasmine Nhài  |  Lavender Oải hương  |  Ylang Ylang Ngọc lan tây  |  Geranium Phong lữ

Mixed 1- 610,000đ

Bưởi (Citrus), Phong lữ (Floral), Xô thơm (Herbal), Tuyết tùng (Woody)

Mixed 2 – 560,000đ

Vỏ cam (Citrus)  |  Ngọc Lan Tây (Floral)  |  Hương Thảo (Herbal)  |  Quế (Woody)

%d bloggers like this: